Контакты

FORMIPLAST Sp. z o.o.
Producent Form Wtryskowych

ul. Warszawska 13
05-300 Choszczówka Stojecka

Tel. 25 758-58-04, 601-395-835

e-mail: biuro@formiplast.com.pl

www.formiplast.com.pl